Media Monitoring

Vanuit een simpele “knip- en plakdienst” heeft media monitoring zich doorontwikkeld tot een dienst die ingezet wordt bij verschillende afdelingen van grote kennisorganisaties. Bedrijven en organisaties kunnen een groot aantal verschillende bronnen inzetten zoals kranten, vaktijdschriften, radio, televisie en online media, opdat ze alle -voor hen relevante- media-uitingen kunnen volgen.

Media-uitingen

Alle media-uitingen worden door Infotelligence geïndexeerd en eenduidig opgeslagen zodat slimme zoek- en vindtechnologie ingezet kan worden voor verdere verwerking en presentatie in bijvoorbeeld nieuwsbrieven, mobiele applicaties of themaportals.

Daarnaast kunnen klanten automatische analyses loslaten op de geïndexeerde mediaberichten waarbij de berichten getoond, vergeleken en geëxporteerd kunnen worden in verschillende formaten zoals Excel, SPSS of middels grafieken.

Maatwerk

Informatievoorziening is per definitie maatwerk. Wij geloven dan ook niet in standaard producten. Wij geloven in maatwerk gebaseerd op gestandaardiseerde modules die op dusdanige wijze worden ingezet dat er altijd sprake is van maatwerk bij onze afnemers in media monitoring.

Elk bedrijf of organisatie heeft immers haar eigen specifieke eisen en wensen ten aanzien van de gewenste bronnen, presentatie en analyse. Elke bron heeft daarnaast haar eigen specifieke kenmerken qua formaat, verrijking en copyright issues. Het is derhalve zeer efficiënt en effectief indien 1 organisatie dat voor u regelt en er tevens voor zorgt dat u een maatwerkoplossing krijgt waarbij de relevante mediaberichten geïntegreerd kunnen worden in de door u gewenste toepassingen.

Media monitoring door Centraal Bureau voor de Statistiek
Monitoren van eigen persberichten door Centraal Bureau voor de Statistiek